Stichting Dierenvoedselbank Apeldoorn

Voor een fijn dierenleven, blijven wij voedsel geven!

De Stichting hanteert de volgende regels:


 • Per huishouden mogen er twee huisdieren ingeschreven worden.
 • Je komt in aanmerking als je een voedselbankpasje hebt of als je via een hulpverlener wordt aangemeld.
 • Om te voorkomen dat er maag/darm problemen ontstaan, wordt het droge voer door elkaar gemixt.
 • De voedselbank kan alleen uitdelen wat er ontvangen is. Het is dus niet mogelijk om een bepaald merk voer voor je dier te             krijgen.
 • Stichting Dierenvoedselbank Apeldoorn is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de door ons geleverde producten.
 • We proberen elke maand een uitgifte van voer te doen. Als er onvoldoende voer is of er zijn andere zwaarwegende                        redenen behoudt de Stichting het recht om een uitgifte over te slaan. 
 • Als de uitgiftedata bekend zijn, mailen we je een uitnodiging. Daarnaast is het belangrijk dat je je aanmeldt op de                           Facebookpagina, zodat je ook op die manier op de hoogte wordt gehouden van uitgiftedata en ander nieuws.
 • Per uitgifte bieden we de mogelijkheid om het voer op te halen op een doordeweekse dag of op zaterdag/zondag.
 • Als je op een uitgifte moment niet in de gelegenheid bent om op het zelf op te halen, is het mogelijk om dat door iemand                 anders te laten doen. Hiervoor heb je vooraf toestemming nodig van de dierenvoedselbank. 
 • Het is niet mogelijk om op een ander moment dan de uitgifte datum voer op te halen.
 • Wij verstrekken geen voeding voor uitheemse diersoorten, denk hierbij aan slangen, leguanen en dergelijke. 
 • Om overlast te voorkomen, is het verplicht de auto te parkeren op de parkeerplaats.